Gå till innehåll

Arbetsgivare utan kollektivavtal

Är du en arbetsgivare utan kollektivavtal kan dina medarbetare få omställnings- och kompetensstöd från Den offentliga omställnings­­organisationen.

Stödet gäller för uppsagda medarbetare, medarbetare med en tidsbegränsad anställning och anställda. För att uppsagda medarbetare ska kunna få omställningsstöd behöver deras anställning ha avslutats eller komma att avslutas efter den 30 september 2022.

För att dina medarbetare ska kunna få omställnings- och kompetensstöd ska du som arbetsgivare:

 • vara verksam i Sverige och registrerad hos Skatteverket
 • inte vara bunden av ett kollektivavtal
 • inte finansiera en registrerad omställnings­­organisation

Medarbetaren ansöker om stödet

Omställnings- och kompetensstödet är frivilligt, individuellt utformat och kostnadsfritt. Det är medarbetaren själv som väljer att ansöka om stödet.

Omställnings- och kompetensstödet består av följande tjänster:

 1. Rådgivning till uppsagda samt tidsbegränsat anställda
 2. Rådgivning med förstärkt stöd till uppsagda som har särskilda behov till följd av sjukdom
 3. Vägledning till anställda
 4. Yttrande till CSN för omställnings­­studiestöd

Villkor för att få tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet

För att kunna ta del av tjänsterna rådgivning, rådgivning med förstärkt stöd och vägledning gäller bland annat att den sökande:

 • ska vara 64 år eller yngre
 • ska arbeta eller ha arbetat hos en arbetsgivare som är verksam i Sverige, registrerad hos Skatteverket som inte har ett kollektivavtal och inte finansierar en registrerad omställnings­­organisation.
 • ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan eller att den sökande måste ha tjänat 25 procent av inkomst­basbeloppet per månad under minst 12 månader.

Läs mer om rådgivning och rådgivning med förstärkt stöd

Läs mer om vägledning

För att kunna ta del av tjänsten yttrande till CSN för omställnings­studiestöd gäller bland annat att den sökande ska vara:

 • uppsagd av en arbetsgivare utan kollektivavtal,
 • anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal eller
 • egenföretagare

Läs mer om tjänsterna och villkoren:

Läs mer om yttrande till CSN

Så här kan du som arbetsgivare hjälpa dina medarbetare

Dina medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, sjukdom eller för att en tidsbegränsad anställning upphör har rätt till stöd från den offentliga omställnings­­organisationen om de uppfyller villkoren.

Hjälp dina medarbetare genom att:

 • Informera om omställnings- och kompetensstödet och berätta att det finns.
 • Skriv anställningsbevis och arbetsgivarintyg som de kan använda vid ansökan.

Skapa digitala arbetsgivarintyg

Sveriges a-kassor har en tjänst där man som arbetsgivare kan skapa digitala arbetsgivarintyg.

https://www.arbetsgivarintyg.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?