Gå till innehåll

Kompetensstöd för dig som är anställd

Du som är anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan få kompetensstöd. I stödet får du vägledning i ditt fortsatta arbetsliv. Vi utgår från ditt behov och din livssituation så att du kan hitta nytt jobb eller vidareutbilda dig.

Vägledning med rådgivare

Tillsammans med din rådgivare utformar ni en personlig handlingsplan så att du kan ta nästa steg i ditt arbetsliv. Vägledningen pågår i upp till tre månader med fysiska eller digitala möten.

Målet med vägledningen är att du ska få:

 • en handlings- och tidplan för ditt fortsatta arbetsliv

 • information om vilken efterfrågan som finns inom olika yrken och kompetenser
 • hjälp att hitta jobb efter ditt eget intresse och efterfrågan på arbetsmarknaden
 • stöd i ansökan till nytt jobb
 • information om olika utbildningar och vilka möjligheter som finns till studiefinansiering
 • hjälp med validering och certifiering
 • hjälp med att upprätta studieplan och utbildningsmål
 • studievägledning och yttrande till CSN för omställningsstudiestöd
 • stöd i ansökan till studier
 • hjälp med att planera genomförandet av studierna

Yttrande till CSN för omställningsstudiestöd

Har du hittat en utbildning och vill söka omställnings­studiestöd hos CSN? Läs mer om yttrande till CSN för omställningsstudiestöd

Vanliga frågor och svar

Du som är uppsagd eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan få omställnings- och kompetensstöd från oss. Vi skriver även yttranden till CSN om du vill söka omställningsstudiestöd, en tjänst som även omfattar egenföretagare.

Hitta din omställningsorganisation

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få kompetensstöd behöver du uppfylla vissa villkor.

Du behöver vara i följande ålder:

 • 64 år eller yngre

Du behöver vara i följande situation:

 • anställd på en arbetsplats i Sverige.
 • du får inte vara verkställande direktör på din arbetsplats.
 • du får inte vara anställd hos en egenföretagare som är din make, maka eller, registrerade partner eller sambo.
 • du får inte äga en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din arbetsplats.
 • du får inte äga, tillsammans med din make, maka, registrerade partner, förälder eller barn en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din arbetsplats.
 • företaget som du är anställd hos ska vara registrerat hos Skatteverket, inte vara bundet av ett kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställnings­organisation.

Du behöver också uppfylla kraven i antingen arbetsvillkoren eller inkomstvillkoren.

Arbetsvillkoren är:

 • att du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan.
 • att du ska ha arbetat i Sverige, i ett EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz.

Inkomstvillkoren är:

 • att du måste ha tjänat minst 25 procent av inkomstbasbeloppet per kalendermånad under minst 12 månader. Förutom inkomst av förvärvsarbete i Sverige kan du också tillgodoräkna dig inkomst av förvärvsarbete inom ett EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz.
 • att dessa 12 månader ska vara förlagda under de senaste 24 månaderna. De senaste 24 månaderna kan sträcka sig över fler än två kalenderår och därför kan du behöva jämföra med olika inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp

 • 2024: 76 200 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 19 050 kr)
 • 2023: 74 300 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 18 575 kr)
 • 2022: 71 000 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 750 kr)
 • 2021: 68 200 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 050 kr)
 • 2020: 66 800 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 700 kr)
 • 2019: 64 400 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 100 kr)
 • 2018: 62 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 625 kr)
 • 2017: 61 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 375 kr)

Olika inkomstbasbelopp varje år innebär alltså att 25 procent av beloppet är olika varje år.

På en arbetsplats utan kollektivavtal finns inget avtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Är du osäker på hur det är på din arbetsplats? Prata med din chef, din personalavdelning eller fackliga ombud.

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det beskriver dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, till exempel när det gäller lön, pension, försäkringar och omställning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?