Gå till innehåll

Personuppgifter vid ansökan om offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Den offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet har i uppdrag att hantera ansökningar och fatta beslut om grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer enligt lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt om yttrande till CSN vid ansökningar om omställningsstudiestöd enligt lag (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du skickar in en ansökan. Vi hämtar även in personuppgifter från andra myndigheter, till exempel Skatteverket, om det behövs för handläggningen av ditt ärende.

Var använder vi personuppgifterna?

Kammarkollegiet använder bara uppgifter inom EU/EES.

Behandling av personuppgifter

Kammarkollegiet behandlar dina personuppgifter vid handläggning av:

 • ansökningar om rådgivning för uppsagda,
 • ansökningar om rådgivning med förstärkt stöd till uppsagda
 • ansökningar om vägledning för anställda,
 • ansökningar om yttrande till CSN vid ansökningar om omställningsstudiestöd,
 • begäran om yttrande från CSN vid ansökningar om omställningsstudiestöd,
 • analys-, uppföljnings- och utvärderingsarbete,
 • spara ett utkast på en påbörjad ansökan via våra e-tjänster,
 • fullgöra de skyldigheter som följer av offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för Kammarkollegiets behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifter vi behandlar vid ansökan

Kammarkollegiet behandlar följande kategorier av personuppgifter för att handlägga ärenden och att fullgöra de skyldigheter som följer av offentlighetsprincipen.

 • Kontaktuppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Uppgift om nuvarande och tidigare anställning
 • Uppgift om utbildningsnivå
 • Övrig information som du väljer att dela med dig av.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Kammarkollegiet kan, inom ramen för uppdraget, komma att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, ramavtalsleverantörer och IT-leverantörer.

Dina rättigheter och kontaktinformation till dataskyddsombud

Du hittar mer information om Kammarkollegiets behandling av personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud på vår sida:

Kammarkollegiets behandling av personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?