Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Den offentliga omställnings­organisationen vid Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur nysteget.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har ett fåtal kända brister i tillgänglighet för den här webbplatsen. Den är byggd i ett standardiserat paket som är tillgänglighetssäkrat enligt WCAG 2.1 AA. Under hösten 2022 genomförde vi en oberoende tillgänglighetsgranskning och följande vet vi om och arbetar med att åtgärda:

  • En del texter syns inte om du förstorar texten i en webbläsare eller om du använder en liten skärm
  • Det finns otydliga feltexter i vårt kontaktformulär
  • På söksidan kan du inte använda alla funktioner med ett tangentbord
  • Den stora bilden och de vita texterna på startsidan uppfyller inte kontrastvärdena

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nysteget.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på:

E-post: kommunikation@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 00
Be att få prata med någon på Kommunikationsavdelningen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du rapportera brister här så att vi får veta att problemet finns:

Du kan även skicka e-post till kommunikation@kammarkollegiet.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Det kan förekomma brister som vi inte har kännedom om. Av det skälet välkomnar vi att du rapporterar eventuella tillgänglighetsbrister så att vi snabbt kan åtgärda dessa.

Hur vi testat webbplatsen

Under hösten 2022 har vi genomfört en oberoende tillgänglighetsgranskning. Granskningen resulterade i ett godkänt resultat med enstaka brister som vi arbetar med att åtgärda.

Redogörelsen har uppdaterats den 30 mars 2023.

Redogörelsen har uppdaterats den 14 september 2022.

Webbplatsen publicerades den 15 september 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 mars 2023
Hjälpte informationen på denna sida dig?