Gå till innehåll

Omställnings­stöd för dig som är uppsagd

Du som är uppsagd från en arbetsplats utan kollektivavtal kan få omställningsstöd. I stödet ingår rådgivning utifrån ditt behov och din livssituation. Vi hjälper dig hitta och söka lediga jobb, ger dig studievägledning eller rådgivning inför start av företag.

Rådgivning

Tillsammans med din rådgivare utformar ni en personlig handlingsplan. Rådgivningen pågår i sex eller tolv månader och du träffar din rådgivare fysiskt eller digitalt. Rådgivning med förstärkt stöd pågår i tolv månader.

Målet med rådgivningen är att du ska:

 • få nytt jobb,
 • starta företag,
 • påbörja en utbildning vid universitet, högskola, yrkeshögskola eller Komvux eller
 • påbörja godkänd praktik (gäller dig som får rådgivning med förstärkt stöd)

Exempel på vad som kan ingå i rådgivningen:

 • hjälp med att upprätta en handlings- och tidplan
 • hjälp med att kartlägga dina färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden
 • hjälp med att hitta och söka lediga jobb
 • hjälp med att hitta jobb som inte är utannonserade
 • hjälp med att skriva CV
 • hjälp med att skapa ansökningshandlingar till jobb eller studier
 • intervjuträning och förberedelse inför jobbintervju
 • hjälp med uppföljning och återkoppling på sökta jobb
 • information om utbildningar som passar dig
 • studievägledning och rekommendation till omställningsstudiestöd hos CSN
 • rådgivning inför start av företag

Rådgivning med förstärkt stöd kan du få om din anställning ska upphöra eller har upphört och om du har särskilda behov på grund av sjukdom. Rådgivning med förstärkt stöd kan du få som längst i 12 månader.

I rådgivning med förstärkt stöd ingår samma hjälp och stöd som i rådgivningen men du kan också få hjälp och stöd med exempelvis:

 • kontakter med myndigheter, utifrån målet att stärka dig på arbetsmarknaden
 • att upprätta en rehabiliteringsplan tillsammans med exempelvis Försäkringskassan
 • arbetsplatsförlagda aktiviteter
 • att bli presenterad för arbetsgivare som ska anställa nya medarbetare

Yttrande till CSN för omställnings­studiestöd

Har du hittat en utbildning och vill söka omställnings­studiestöd hos CSN? Läs mer om yttrande till CSN för omställnings­studiestöd

Vanliga frågor och svar

Du som är uppsagd eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan få omställnings- och kompetensstöd från oss. Vi skriver även yttranden till CSN om du vill söka omställningsstudiestöd, en tjänst som även omfattar egenföretagare.

Hitta din omställningsorganisation

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få omställningsstöd från Den offentliga omställnings­organisationen behöver du uppfylla vissa villkor.

Du behöver vara i följande ålder:

 • 64 år eller yngre

Du behöver vara i följande situation:

 • din nuvarande eller senaste anställning är eller ska ha varit i Sverige.
 • din anställning har avslutats efter den 30 september 2022 eller kommer att avslutas.
 • du är uppsagd eller att din anställning kommer att upphöra på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal. Du kan i normalfallet inte få omställnings- och kompetensstöd om du säger upp dig själv.
 • du får inte ha varit verkställande direktör på din senaste arbetsplats.
 • du får inte har arbetat åt en egenföretagare som är din make, maka, registrerade partner eller sambo.
 • du får inte har ägt en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din senaste arbetsplats
 • du får inte ha ägt, tillsammans med din make, maka, registrerade partner, förälder eller barn en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din senaste arbetsplats.
 • företaget som du är uppsagd från ska vara verksamt i Sverige, registrerat hos Skatteverket, inte vara bundet av ett kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställningsorganisation.

Du behöver också uppfylla kraven i antingen arbetsvillkoren eller inkomstvillkoren.

Arbetsvillkoren är:

 • att du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan. Du kan också tillgodoräkna dig arbetad tid från tidigare arbete i ett EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz.

Inkomstvillkoren är:

 • att du måste ha tjänat minst 25 procent av inkomstbasbeloppet per kalendermånad under minst 12 månader. Förutom inkomst av förvärvsarbete i Sverige kan du också tillgodoräkna dig inkomst av förvärvsarbete inom ett EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz.
 • att dessa 12 månader ska vara förlagda under de senaste 24 månaderna. De senaste 24 månaderna kan sträcka sig över fler än två kalenderår och därför kan du behöva jämföra med olika inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp

 • 2024: 76 200 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 19 050 kr)
 • 2023: 74 300 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 18 575 kr)
 • 2022: 71 000 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 750 kr)
 • 2021: 68 200 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 050 kr)
 • 2020: 66 800 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 700 kr)
 • 2019: 64 400 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 100 kr)
 • 2018: 62 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 625 kr)
 • 2017: 61 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 375 kr)

Olika inkomstbasbelopp varje år innebär alltså att 25 procent av beloppet är olika varje år.

På en arbetsplats utan kollektivavtal finns inget avtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Är du osäker på hur det är på din arbetsplats? Prata med din chef, personalavdelning eller fackliga ombud.

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det beskriver dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, till exempel när det gäller lön, pension, försäkringar och omställning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?