Gå till innehåll

Yttrande till CSN för omställnings­studiestöd

Har du hittat en utbildning och vill söka omställningsstudiestöd hos CSN? Då kan du som egenföretagare, uppsagd eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal få ett yttrande från oss för att komplettera din ansökan hos CSN.

Vem kan få ett yttrande?

För att Den offentliga omställningsorganisationen ska kunna skriva ett yttrande till dig som är anställd, uppsagd eller egenföretagare behöver du vara i följande situation:

 • du är mellan 27 och 62 år
 • du omfattas inte av ett kollektivavtal
 • du kan inte få ett yttrande från en annan registrerad omställningsorganisation

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett yttrande?

Ett yttrande visar hur den tänkta utbildningen ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

Yttrandet använder CSN för att ta ställning til din ansökan om omställningsstudiestöd. Obs! Det är hos CSN du ansöker om omställningsstudiestöd och det är CSN som prövar din ansökan.

Uppfyller du villkoren för att få omställningsstudiestöd?

Innan du ansöker om ett yttrande är det bra att först ta reda på om du uppfyller de villkor som CSN har för att få omställningsstudiestöd. På CSN:s webbplats finns ett test för att se om du uppfyller villkoren.

csn.se/testa-villkor Länk till annan webbplats.

Vet du vilken utbildning du vill gå?

 • Vi rekommenderar dig att först söka omställningsstudiestöd hos CSN.
 • Efter att du skickat in din ansökan lämnar CSN dina uppgifter vidare till Den offentliga omställningsorganisationen.
 • Du blir sedan kontaktad av en av våra rådgivare där ni tillsammans under 1 - 2 timmars samtal går igenom ditt nuläge och CV samt dina önskemål om studier.
 • Därefter skickar vi rådgivarens yttrande till CSN.

På CSN:s webbplats finns information om hur du ansöker om omställningsstudiestödet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på vilken utbildning du vill gå?

 • Vi rekommenderar dig att först ansöka om ett yttrande hos oss. Du kan ansöka med en giltig svensk e-legitimation eller med blankett.
 • Har du rätt att få ett yttrande blir du kontaktad av en rådgivare där ni under 1 - 2 timmars samtal går igenom ditt nuläge och CV samt dina önskemål om studier.
 • Därefter skickar vi rådgivarens yttrande till CSN. Yttrandet är giltigt i ett år. Du behöver själv söka utbildning och ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN.

Du kan ansöka om yttrande med en giltig svensk e-legitimation eller med blankett. Har du skyddade personuppgifter behöver du ringa oss.

Ansök med en giltig svensk e-legitimation

Logga in i e-tjänsten med din e-legitimation, fyll i ansökan och skicka in.

E-tjänsten Ansök om yttrande för omställningsstudiestöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök utan e-legitimation

 • Fyll i blanketten för ansökan om yttrande
 • Skicka in blanketten till vår e-post eller vår postadress

Blankett för ansökan om yttrande Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du vår e-post och postadress

Ansök med skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter tar du kontakt med våra handläggare som hjälper dig med ansökan. Du når dem på telefon 054-22 12 00.

På Min sida kan du som ansöker med en giltig svensk e-legitimation:

 • återuppta en sparad ansökan
 • se vilka uppgifter du skickat in

Logga in på Min sida med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte rätt till ett yttrande får du ett beslut av oss där det framgår varför du inte får ett yttrande.

Du kan själv skriva ett yttrande. På CSN:s webbplats finns information om vad du ska tänka på när du skriver ett eget yttrande.

Läs mer på CSN:s webbplats om hur du skriver yttrande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning i ditt arbetsliv - för dig som är anställd

Är du osäker på om utbildning och omställningsstudiestöd är rätt för dig? Du som är anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan ansöka om kompetensstöd och få vägledande samtal i upp till tre månader.

Läs mer om kompetensstödet - för dig som är anställd

Vanliga frågor och svar

Egenföretagare är du som driver verksamhet i:

 • enskild firma,
 • handelsbolag,
 • kommanditbolag eller
 • aktiebolag

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, kan också ge rätt till omställnings­­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

Några villkor är speciella för omställnings­­studiestödet:

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Läs mer på CSNs webbplats om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal och du tillhör Den offentliga omställnings­organisationen kan du inte få omställnings­studiestöd för utbildningar som inte ger rätt till studiemedel (är CSN-berättigade).

Läs mer på CSNs webbplats om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

För att få omställnings­studiestöd ska du vara minst 27 år, ha arbetat i minst 8 år och läsa en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det finns även fler villkor som du måste uppfylla.

Mer information om omställningsstudiestödet hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, du kan få ett yttrande men från en annan registrerad omställnings­organisation. Prata med din arbetsgivare, din personalavdelning eller ditt fackliga ombud om vilken registrerad omställnings­organisation du tillhör.

Här hittar du registrerade omställnings­organisationer

På en arbetsplats utan kollektivavtal finns inget avtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Är du osäker på hur det är på din arbetsplats? Prata med din chef, din personalavdelning eller fackliga ombud.

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det beskriver dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, till exempel när det gäller lön, pension, försäkringar och omställning.

Du kan välja i vilken ordning du vill söka, men kom ihåg att du måste ansöka om omställningsstudiestöd (pengar för att studera) hos CSN.

Nej, du kan ansöka hos CSN först. Vi skickar sedan in yttrandet till CSN när det är klart. Om det inte finns ett yttrande hos CSN när de börjar handlägga din ansökan, kommer CSN att skicka en begäran om att få in ett yttrande från oss eller från den omställningsorganisation du tillhör.

Du behöver vända dig till CSN för att få svar på din fråga. Vi har tyvärr inga uppgifter om din ansökan hos CSN då vi är två skilda myndigheter.

Du behöver vända dig till CSN för att få svar på din fråga. Det är CSN som hanterar omställningsstudiestöd, både när det gäller bidrag och eventuell lånedel.

Nej, du kan inte få någon ekonomisk ersättning (pengar) från oss för att studera.

Kontakta din nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att ta reda på detta.

Om du inte arbetar eller haft din senaste anställning hos en arbetsgivare i Sverige, tillhör du troligtvis inte någon registrerad omställningsorganisation. I så fall kan du ansöka om ett yttrande hos oss.

Du behöver inte göra något mer än att vänta på att få beslut från oss. Vi kontaktar dig om vi behöver fler uppgifter från dig. Om du har rätt till ett yttrande, kommer en rådgivare att kontakta dig efter att du har fått ditt beslut. Ni bokar då in en tid för samtal om dina studier.

En rådgivare kommer att kontakta dig via telefon eller e-post inom fem arbetsdagar, för att boka tid för samtal om vad du vill studera. Rådgivaren skriver sedan ett yttrande och skickar in det till CSN.

Du behöver ha ett nytt yttrande om det nu är andra mål med dina studier, helt andra studier eller fristående kurser som inte står med på ditt tidigare yttrande.

Omställningsstudiestöd är ekonomisk ersättning (pengar) som du kan söka hos CSN för att studera. Omställningsstöd handlar om rådgivning eller vägledning från en coach/studievägledare. Rådgivning och vägledning kan du söka hos oss.

Ja, du kan få ett yttrande även om du sagt upp dig själv. Du kan dock inte få rådgivning om du sagt upp dig själv. Du hittar mer information även i svaret på föregående fråga.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?