Gå till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som kommer in till oss på Den offentliga omställnings­organisationen.

Frågor och svar om omställningsorganisationer

Du som är uppsagd eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan få omställnings- och kompetensstöd från oss. Vi skriver även yttranden till CSN om du vill söka omställningsstudiestöd, en tjänst som även omfattar egenföretagare.

Är du osäker på vilken omställningsorganisation du tillhör?

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om yttrande till CSN

Du kan vara behörig att få ett yttrande från Den offentliga omställnings­organisationen om du är:

 • uppsagd från en arbetsplats utan kollektivavtal
 • anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal
 • egenföretagare

Egenföretagare är du som driver verksamhet i:

 • enskild firma,
 • handelsbolag,
 • kommanditbolag eller
 • aktiebolag

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, kan också ge rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.

Några villkor är speciella för omställnings­­studiestödet:

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings­studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Läs mer på CSNs webbplats om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal och du tillhör den offentliga omställnings­organisationen kan du inte få omställnings­studiestöd för utbildningar som inte ger rätt till studiemedel (är CSN-berättigade).

Läs mer på CSNs webbplats om vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Från den 1 oktober 2022 kan du söka omställnings­­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

För att få omställnings­studiestöd ska du vara minst 27 år, ha arbetat i minst 8 år och läsa en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det finns även fler villkor som du måste uppfylla.

Mer information om omställningsstudiestödet hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan välja i vilken ordning du vill söka, men kom ihåg att du måste ansöka om omställningsstudiestöd (pengar för att studera) hos CSN.

Nej, du kan ansöka hos CSN först. Vi skickar sedan in yttrandet till CSN när det är klart. Om det inte finns ett yttrande hos CSN när de börjar handlägga din ansökan, kommer CSN att skicka en begäran om att få in ett yttrande från oss eller från den omställningsorganisation du tillhör.

Du behöver vända dig till CSN för att få svar på din fråga. Vi har tyvärr inga uppgifter om din ansökan hos CSN då vi är två skilda myndigheter.

Du behöver vända dig till CSN för att få svar på din fråga. Det är CSN som hanterar omställningsstudiestöd, både när det gäller bidrag och eventuell lånedel.

Nej, du kan inte få någon ekonomisk ersättning (pengar) från oss för att studera.

Kontakta din nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att ta reda på detta.

Om du inte arbetar eller haft din senaste anställning hos en arbetsgivare i Sverige, tillhör du troligtvis inte någon registrerad omställningsorganisation. I så fall kan du ansöka om ett yttrande hos oss.

Du behöver inte göra något mer än att vänta på att få beslut från oss. Vi kontaktar dig om vi behöver fler uppgifter från dig. Om du har rätt till ett yttrande, kommer en rådgivare att kontakta dig efter att du har fått ditt beslut. Ni bokar då in en tid för samtal om dina studier.

En rådgivare kommer att kontakta dig via telefon eller e-post inom fem arbetsdagar, för att boka tid för samtal om vad du vill studera. Rådgivaren skriver sedan ett yttrande och skickar in det till CSN.

Du behöver ha ett nytt yttrande om det nu är andra mål med dina studier, helt andra studier eller fristående kurser som inte står med på ditt tidigare yttrande.

Omställningsstudiestöd är ekonomisk ersättning (pengar) som du kan söka hos CSN för att studera. Omställningsstöd handlar om rådgivning eller vägledning från en coach/studievägledare. Rådgivning och vägledning kan du söka hos oss.

Ja, du kan få ett yttrande även om du sagt upp dig själv. Du kan dock inte få rådgivning om du sagt upp dig själv. Du hittar mer information även i svaret på föregående fråga.

Frågor och svar om omställnings- och kompetensstöd

För att få omställningsstöd från Den offentliga omställningsorganisationen behöver du uppfylla vissa villkor.

Du behöver vara i följande ålder:

 • 64 år eller yngre

Du behöver vara i följande situation:

 • din anställning har avslutats eller kommer att avslutas efter den 30 september 2022
 • du är uppsagd eller att din anställning kommer att upphöra på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal. Du kan inte få omställnings- och kompetensstöd om du säger upp dig själv.
 • företaget som du är uppsagd från ska vara verksamt i Sverige, registrerat hos Skatteverket, inte vara bundet av ett kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställnings­organisation.

Det finns också arbets- eller inkomstvillkor du behöver uppfylla

Arbetsvillkoren är:

 • att din senaste arbetsplats har varit i Sverige
 • att du ska ha arbetat i Sverige, i ett EES-land, i Storbritannien och Nordirland eller i Schweiz.
 • att du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan.

Inkomstvillkoren är:

 • att du måste ha tjänat 25 procent av inkomstbasbeloppet per månad under minst 12 månader.
 • Dessa 12 månader ska vara förlagda under de senaste 24 månaderna.
 • De senaste 24 månaderna kan sträcka sig över tre olika kalenderår – och därmed kan du behöva jämföra med tre olika inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp de sex senaste åren:

 • 2023: 74 300 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 18 575 kr)
 • 2022: 71 000 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 750 kr)
 • 2021: 68 200 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 050 kr)
 • 2020: 66 800 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 700 kr)
 • 2019: 64 400 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 100 kr)
 • 2018: 62 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 625 kr)
 • 2017: 61 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 375 kr)

Olika inkomstbasbelopp varje år innebär alltså att 25 procent av beloppet är olika varje år.

För att få kompetensstöd behöver du uppfylla vissa villkor.

Du behöver vara i följande ålder:

 • 64 år eller yngre

Du behöver vara i följande situation:

 • anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal.
 • företaget som du är anställd hos ska vara verksamt i Sverige, registrerat hos Skatteverket, inte vara bundet av ett kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställnings­organisation.

Det finns också arbets- och inkomstvillkor du behöver uppfylla.

Arbetsvillkoren är:

 • att du ska ha arbetat i Sverige, i ett EES-land, i Storbritannien och Nordirland eller i Schweiz.
 • att du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en månad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan.

Inkomstvillkoren är:

 • att du måste ha tjänat 25 procent av inkomstbasbeloppet per månad under minst 12 månader.
 • Dessa 12 månader ska vara förlagda under de senaste 24 månaderna.
 • De senaste 24 månaderna kan sträcka sig över tre kalenderår – och därmed kan du behöva jämföra med tre olika inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp de sex senaste åren:

 • 2023: 74 300 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 18 575 kr)
 • 2022: 71 000 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 750 kr)
 • 2021: 68 200 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 050 kr)
 • 2020: 66 800 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 700 kr)
 • 2019: 64 400 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 100 kr)
 • 2018: 62 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 625 kr)
 • 2017: 61 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 375 kr)

Olika inkomstbasbelopp varje år innebär alltså att 25 procent av beloppet är olika varje år.

Överhoppningsbar tid är när du fått ersättning i form av sjukpenning, föräldrapenning eller dagpenning från Försäkringskassan, dagersättning från försvarsmakten eller när du fått omställningsstudiestöd. 

Det spelar ingen roll hur många dagar per månad du haft överhoppningsbar tid. Även om du bara varit sjukskriven och fått sjukpenning från Försäkringskassan för en dag under en månad kan denna månad räknas som överhoppningsbar tid, om det gynnar din ansökan. 

Genom att räkna bort den överhoppningsbara tiden (hela månader) så utökas tiden under vilken du kan uppfylla kraven på inkomst eller arbetad tid. 

Samma sak gäller om du har erhållit motsvarande ersättning från ett annat land inom EES, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz. Dessa underlag måste du själv hämta in och bifoga din ansökan. Den tid då du fått motsvarande omställningsstudiestöd från utlandet räknas dock inte som överhoppningsbar tid.

Ett exempel med överhoppningsbar tid

Du vill ansöka om stöd från den 1 december 2022. Du går tillbaka i tiden de senaste 24 månaderna för att se vilka månader du uppfyller villkoren för inkomst eller arbetad tid. De senaste 24 månaderna blir i detta exempel från november 2022 till och med december 2020. Så här ser dina senaste 24 månader ut:

År 2022

 • Under juli till och med november uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under fem månader.
 • Under januari till och med juni har du varit föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan i sex månader.

År 2021

 • Under april till och med december har du varit föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan i nio månader.
 • Under januari till och med mars uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under tre månader.

År 2020

 • Under december 2020 uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under en månad.

I ovanstående exempel uppfyller du villkoren under totalt nio månader under de senaste 24 månaderna. Du saknar tre månader där du behöver uppfylla villkoren för inkomst eller arbetad tid.

Din överhoppningsbara tid är totalt 15 månader. Eftersom du har överhoppningsbar tid kan du gå tillbaka ytterligare 15 månader i tiden för att se om du uppfyller villkoren i minst tre månader under den perioden. I detta exempel kan du alltså gå tillbaka i tiden så långt som till september 2019.

Frågor och svar om kollektivavtal

På en arbetsplats utan kollektivavtal finns inget avtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.

Är du osäker på hur det är på din arbetsplats? Prata med din chef, personalavdelning eller fackliga ombud.

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan parterna på arbetsmarknaden. Det beskriver dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, till exempel när det gäller lön, pension, försäkringar och omställning.

Ja, du kan få ett yttrande men från en annan registrerad omställningsorganisation. Prata med din arbetsgivare, din personalavdelning eller ditt fackliga ombud om vilken registrerad omställningsorganisation du tillhör.

Här hittar du registrerade omställnings­organisationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?