Gå till innehåll

Registrerade omställnings­organisationer i Sverige

Det är de registrerade omställnings­organisationerna som kan ge omställnings- och kompetensstöd samt yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.

Det är kollektivavtalet på din arbetsplats som styr vilken omställningsorganisation som du tillhör. Du behöver inte vara med i facket för att få stöd.

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I dagsläget är det följande omställnings­organisationer som är registrerade:

CIKO (Kollektivavtalstiftelsen omställning för Civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer)

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO.
ciko.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner och regioner. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Sobona och Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, Kommunal samt Akademikeralliansen.
omstallningsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Kyrkans Trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Akavia, Lärarförbundet samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TRR

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattats företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA.
trr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsfonden TSL

För arbetare på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO.
tsl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsrådet TRS

För anställda med huvudsakligt verksamhetsområde inom ideell sektor och kulturområdet. Parterna i TRS Omställningsavtal är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och förhandlings- och samverkansrådet PTK. Alla medarbetare omfattas i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansens, Svensk Scenkonsts, Teatercentrums, Danscentrums och Länsmuséernas kollektivavtal.
trs.se Länk till annan webbplats.

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom staten. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, Offentliganstäldas förhandlingsråd OFR S/P/O, Saco-S och SEKO.
tsn.se Länk till annan webbplats.

Omstella (Kollektivavtalsstiftelsen Omställning Fremia-PTK)

För tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet. Parter är Fremia och PTK.

omstella.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023
Hjälpte informationen på denna sida dig?