Gå till innehåll

Ansök om omställningsstöd

Du som är uppsagd från en arbetsplats utan kollektivavtal kan ansöka om omställningsstöd hos Den offentliga omställnings­organisationen. I stödet ingår rådgivning utifrån ditt behov och din livssituation.

På sidan Hitta omställningsorganisation kan du söka efter vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din nuvarande eller senaste arbetsgivares organisationsnummer.

Hitta omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered din ansökan om omställningsstöd

Innan du ansöker behöver du förbereda intyg från arbetsgivaren som innehåller följande uppgifter:

 • anställningstid och
 • orsaken till varför du blivit uppsagd.

I samband med att du ansöker med en giltig svensk e-legitimation hämtas uppgifter från Skatteverket om din inkomst de senaste 24 månaderna. Om din inkomst inte är tillräckligt hög under dessa månader kommer du att behöva intyga din arbetade tid. Du kommer då att kunna ladda upp tidrapporter i e-tjänsten.

Om din ansökan behöver kompletteras så blir du kontaktad av oss.

För att få omställningsstöd från Den offentliga omställnings­organisationen behöver du uppfylla vissa villkor.

Du behöver vara i följande ålder:

 • 64 år eller yngre

Du behöver vara i följande situation:

 • din nuvarande eller senaste anställning är eller ska ha varit i Sverige.
 • din anställning har avslutats efter den 30 september 2022 eller kommer att avslutas.
 • du är uppsagd eller att din anställning kommer att upphöra på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning på en arbetsplats utan kollektivavtal. Du kan i normalfallet inte få omställnings- och kompetensstöd om du säger upp dig själv.
 • du får inte ha varit verkställande direktör på din senaste arbetsplats.
 • du får inte har arbetat åt en egenföretagare som är din make, maka, registrerade partner eller sambo.
 • du får inte har ägt en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din senaste arbetsplats
 • du får inte ha ägt, tillsammans med din make, maka, registrerade partner, förälder eller barn en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din senaste arbetsplats.
 • företaget som du är uppsagd från ska vara verksamt i Sverige, registrerat hos Skatteverket, inte vara bundet av ett kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställningsorganisation.

För att få stöd baserat på inkomst krävs följande:

 • Du måste ha tjänat minst 25 procent av inkomstbasbeloppet per kalendermånad under minst 12 månader (se nedan för information om inkomstbasbelopp).
 • Dessa 12 månader ska vara förlagda under de senaste 24 månaderna. De senaste 24 månaderna kan sträcka sig över fler än två kalenderår och därför kan du behöva jämföra med olika inkomstbasbelopp.

Din senaste inkomst ska du ha fått från en arbetsgivare som är registrerad hos Skatteverket och har sin verksamhet förlagd i Sverige. Arbetsgivaren ska även sakna kollektivavtal och inte finansiera en registrerad omställnings­­organisation.

Inkomstbasbelopp

 • 2024: 76 200 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 19 050 kr)
 • 2023: 74 300 kr (25% av inkomstbasbeloppet är 18 575 kr)
 • 2022: 71 000 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 750 kr)
 • 2021: 68 200 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 17 050 kr)
 • 2020: 66 800 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 700 kr)
 • 2019: 64 400 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 16 100 kr)
 • 2018: 62 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 625 kr)
 • 2017: 61 500 kr (25 % av inkomstbasbeloppet är 15 375 kr)

Olika inkomstbasbelopp varje år innebär alltså att 25 procent av beloppet är olika varje år.

Om du inte har haft tillräckligt hög inkomst men arbetat minst 16 timmar per vecka i 12 månader under de senaste 24 månaderna, kan du vara berättigad till stöd.

Om inkomstuppgifterna vi hämtar från Skatteverket visar att du inte har haft tillräckligt med inkomst och om du saknar överhoppningsbar tid eller utländska inkomster kan du välja att ansöka om stöd utifrån din arbetade tid. Vi frågar om detta i e-tjänsten och om detta är fallet behöver du ladda upp tidrapporter som intygar detta.

Överhoppningsbar tid är när du fått ersättning i form av:

 • sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan
 • dagersättning från Försvarsmakten eller dagpenning från Försäkringskassan vid totalförsvarsplikt
 • omställningsstudiestöd från CSN 

Tänk på! Har du överhoppningsbar tid i form av dagersättning från Försvarsmakten behöver du bifoga underlag för det i din ansökan.

Det spelar ingen roll hur många dagar per månad du haft överhoppningsbar tid. Även om du bara varit sjukskriven och fått sjukpenning från Försäkringskassan för en dag under en månad kan denna månad räknas som överhoppningsbar tid, om det gynnar din ansökan. 

Genom att räkna bort den överhoppningsbara tiden (hela månader) så utökas tiden under vilken du kan uppfylla kraven på inkomst eller arbetad tid. 

Samma sak gäller om du har erhållit motsvarande ersättning från ett annat land inom EES, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz. Dessa underlag måste du själv hämta in och bifoga din ansökan. Den tid då du fått motsvarande omställningsstudiestöd från utlandet räknas dock inte som överhoppningsbar tid.

Ett exempel med överhoppningsbar tid

Du vill ansöka om stöd från den 1 december 2022. Du går tillbaka i tiden de senaste 24 månaderna för att se vilka månader du uppfyller villkoren för inkomst eller arbetad tid. De senaste 24 månaderna blir i detta exempel från november 2022 till och med december 2020. Så här ser dina senaste 24 månader ut:

År 2022

 • Under juli till och med november uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under fem månader.
 • Under januari till och med juni har du varit föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan i sex månader.

År 2021

 • Under april till och med december har du varit föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan i nio månader.
 • Under januari till och med mars uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under tre månader.

År 2020

 • Under december 2020 uppfyller du villkoren för inkomst eller arbetad tid under en månad.

I ovanstående exempel uppfyller du villkoren under totalt nio månader under de senaste 24 månaderna. Du saknar tre månader där du behöver uppfylla villkoren för inkomst eller arbetad tid.

Din överhoppningsbara tid är totalt 15 månader. Eftersom du har överhoppningsbar tid kan du gå tillbaka ytterligare 15 månader i tiden för att se om du uppfyller villkoren i minst tre månader under den perioden. I detta exempel kan du alltså gå tillbaka i tiden så långt som till september 2019.

Är du osäker på om du uppfyller kraven?

Ansök med en giltig svensk e-legitimation

Logga in i e-tjänsten med en giltig svensk e-legitimation. När du loggar in hämtas följande uppgifter från Skatteverket:

 • ditt för- och efternamn samt adressuppgifter.
 • din inkomst under de senaste 24 månaderna.

Har du skyddade personuppgifter tar du kontakt med våra handläggare som hjälper dig med ansökan.

Du når våra handläggare på telefon 054-22 12 00.

Saknar du en giltig svensk e-legitimation ansöker du genom att fylla i blanketten och skickar sedan in den till vår postadress.

Blankett för ansökan om omställningsstöd och tjänsten rådgivning Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du vår postadress

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När du skickat in din ansökan handlägger vi ditt ärende och fattar beslut om du har rätt till stöd. Har du rätt till stöd kontaktar en rådgivare dig för att boka in ditt första samtal.

Har du inte rätt till stöd får du ett beslut av oss där det framgår varför du inte får stödet.

På Min sida kan du som ansöker med en giltig svensk e-legitimation:

 • återuppta en sparad ansökan
 • se vilka uppgifter du skickat in

Logga in på Min sida med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?