Gå till innehåll

Testa om du kan få stöd

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderar vi att du testar om du kan få stöd hos oss. Vilket stöd du kan få och hur länge du kan få stödet beror på vilken situation du befinner dig i.

  • Är du uppsagd eller riskerar att bli, kan du få stöd att komma vidare i arbetslivet i upp till ett år.
  • Är du anställd och vill utveckla din kompetens så är det möjligt med stöd i upp till tre månader.

Välj den situation du befinner dig i och se om du uppfyller villkoren.

  • För dig som är uppsagd

    Här kan du som är intresserad av att söka omställningsstöd och rådgivning testa om du uppfyller villkoren för stödet.

  • För dig som är anställd

    Här kan du som är intresserad av att söka kompetensstöd och vägledning testa om du uppfyller villkoren för stödet.