Gå till innehåll

Om vårt uppdrag

Den offentliga omställnings­organisationen är en avdelning på myndigheten Kammarkollegiet. Avdelningens uppdrag är att ge omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal. Syftet med stödet är att långsiktigt stärka deras ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

I omställnings- och kompetensstödet ingår följande tjänster:

  • rådgivning till uppsagda och tidsbegränsat anställda
  • rådgivning med förstärkt stöd till uppsagda som har särskilda behov till följd av sjukdom
  • vägledning till anställda
  • yttrande till CSN för omställnings­studiestöd till anställda, uppsagda och egenföretagare

Målet med tjänsterna är att så snart som möjligt uppnå önskat resultat i form av ett nytt arbete, studier eller start av företag.

Villkor för att få tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet

För tjänsterna rådgivning, rådgivning med förstärkt stöd och vägledning gäller bland annat att:

  • du ska vara 64 år eller yngre
  • du ska arbeta eller ha arbetat hos en arbetsgivare som är verksam i Sverige, registrerad hos Skatteverket som inte har ett kollektivavtal och inte finansierar en registrerad omställnings­organisation.
  • du ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan eller att du måste ha tjänat 25 procent av inkomstbasbeloppet per månad under minst 12 månader.

Läs mer om tjänsterna och villkoren:

Omställningsstöd - rådgivning och förstärkt stöd till uppsagda

Kompetensstöd - vägledning till anställda

För tjänsten yttrande till CSN för omställningsstudiestöd gäller bland annat att du ska vara:

  • uppsagd av en arbetsgivare utan kollektivavtal
  • anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal
  • egenföretagare

Läs mer om tjänsten och villkoren:

Yttrande till CSN för omställningsstudiestöd

Tjänsterna är frivilliga, individuella och kostnadsfria

Alla tjänster är frivilliga, individuellt anpassade och kostnadsfria. Den offentliga omställnings­organisationen kartlägger vid ett första möte vad den sökande har för behov och önskemål. Vi säkerställer också att den sökande uppfyller de uppsatta villkoren för att sedan tilldela den tjänst som passar för den enskilde personen.

Professionella rådgivare anlitas

Vi har högt ställda krav på de rådgivare som vi anlitar. De har utbildning, flera års erfarenhet från arbete som rådgivare samt god kunskap om arbetsmarknaden och utbildningar för yrkesverksamma.

Den som fått sin ansökan beviljad blir inom en vecka kontaktad av en rådgivare. Tillsammans med rådgivaren utformas en individuell handlings- och tidsplan.

Vi erbjuder möten både digitalt och fysiskt. Man kan själv välja det som passar bäst. De fysiska mötena äger rum hos rådgivaren eller i en lokal som rådgivaren hyrt. Det ska vara enkelt att ta sig till lokalen med allmänna färdmedel.

Att skapa engagemang och motivation är viktiga faktorer för att lyckas. Den person som blir beviljad stöd förväntas vara aktiv och genomföra de uppgifter som överenskommits med rådgivaren.

Våra andra uppdrag

Vi har även i uppdrag att registrera omställnings­organisationer och ge statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar omställnings­organisationer.

Att vara registrerad omställnings­organisation är en förutsättning för att kunna ge yttrande till CSN för omställnings­studiestöd samt att deras anslutna arbetsgivare, företag och verksamheter, ska kunna få ersättning för finansieringen av omställnings- och kompetensstödet.

En registrerad omställnings­organisation ska tillhandahålla det grundläggande omställnings- och kompetensstödet till sina kunder.

Mer information om registrering av omställningsorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har i uppdrag att kontinuerligt samla in statistik och data från samtliga omställnings­organisationer, detta för att en extern aktör ska kunna utvärdera reformen efter hand.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024
Hjälpte informationen på denna sida dig?