Gå till innehåll

Anställd

Du som är anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal kan kan vara berättigad till kompetensstöd. Du kan då få hjälp och stöd i ditt fortsatta arbetsliv, till nytt jobb eller studier. I det ingår att du kan få ett yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.